за нас

Частна детска градина “Алиса”

за нас

Частна детска градина “Алиса” започна своята дейност през м.Септември 2000 г.
Дейността е разрешена от МОН със заповед Nо. РД 14-44 от 23.05.2001 г., а последното Удостоверение е със заповед Nо. РД 14-32 от 05.07.2019 г.
От самото начало и през всичките тези години, ние се стремяхме да създадем и поддържаме приветлива и любяща среда за децата, чувство за хармония и сигурност за семействата им.
Вдъхновени от хуманните педагогики, ние вярваме, че децата се нуждаят от подкрепа, емпатия, загриженост и уважение, което е индивидуално съобразено с всяко Дете.
Споделените моменти на щастие и неусетно получени знания в игрите се запечатват трайно в паметта!
След завършване на подготвителна група, ние издаваме на децата Удостоверение за училищна готовност и постъпване в 1-ви клас в училище.
Създаваме домашен уют и приятелска среда всеки ден, така че заповядайте при нас – присъедините се към голямото семейството на “Алиса”!

Всичко, което трябва да знаят Вашите деца за това как да живеят  и какво да правят, ние ще ги научим в детската градина: