дневен режим

ВРЕМЕ
АКТИВНОСТ
08:00 – 08:45
Прием на децата
08:45 – 09:00
Утринно раздвижване с музикални подвижни игри
09:00 – 09:30
Закуска
09:30 – 10:30
Основни форми на педагогическо взаимодействие
10:30 – 10:40
Плодова закуска
10:45 – 12:00
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, игри и дейности по избор
12:00 – 13:00
Обяд
13:00 – 15:30
Следобеден сън или тихи игри и занимания
15:30 – 16:00
Следобедна закуска
16:00 – 16:30
Свободно избираеми дейности по желание на детето
16:30 – 18:00
Игри и дейности по избор, издаване на децата
*** при всяка възможност провеждаме игрите и дейностите на открито в двора на детската градина

ХРАНЕНЕ