Обучение

Частна детска градина “Алиса”

обучение

Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели.
Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески,
двигателни) по основните образователни направления, съобразени с Държавните образователни стандарти

В детската градина предлагаме за всички деца:

активности