- Кой път да поема от тук? – попита Алиса.
- Зависи къде искаш да стигнеш – отговори Усмихващият се котарак.
- Няма значение - отвърна Алиса.
"Алиса в страната на чудесата" - Луис Карол

мисия

От самото начало и през изминалите години, се стремим да създадем и поддържаме приветлива и любяща среда за децата, чувство за хармония и сигурност за семействата им.

визия

Вдъхновени от хуманните педагогики, ние вярваме, че децата се нуждаят от подкрепа, емпатия, загриженост и уважение, което е индивидуално съобразено с всяко Дете.

цели

Създаваме домашен уют и приятелска среда всеки ден, така че заповядайте при нас – присъедините се към голямото семейството на “Алиса”!

Частна детска градина “Алиса”

за нас

Частна детска градина “Алиса” започна своята дейност през м.Септември 2000 г. 

Дейността е разрешена от МОН със заповед

Nо. РД 14-44 от 23.05.2001 г.

последното Удостоверение е със заповед

Nо. РД 14-32 от 05.07.2019 г.

Заповядайте при нас и се присъедините се към голямото семейството на “Алиса” – ние създаваме домашен уют и приятелска среда всеки ден!

Частна детска градина “Алиса”

обучение

Възпитание с перспектива!

Предучилищното образование се организира в учебни години, а учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, а неучебното време обхваща периода от 01 юни до 14 септември. 

Детската градина работи целогодишно, без ваканции.

Децата се обучават по одобрена от МОН Програма и Познавателни книжки, с оглед тяхното социално, езиково, интелектуално, емоционално и физическо развитие. 

 Програмата е насочена към развитие на :

  •       Социални и комуникативни умения;
  •       Устойчива емоционалност;
  •       Езика и речника на детето, комуникация, начин на  общуване;
  •       Интелекта и индивидуалността на детето;
  •       Ранни математически представи и понятия;
  •       Интерес към околния свят, възпитание и поведение в обществото:
  •       Музикални, изобразителни, театрални способности;
  •       Физическа и  двигателна дейност;
  •       Самостоятелност и умения за самообслужване;

прием

ще намерите отговор на всички въпроси

На каква възраст ?

Кога?

Как?

Какви са необходимите документи ?

контакти